Blog Tag results

Terrarium là tên gọi chung chỉ một hệ sinh thái thu nhỏ mô phỏng môi trường sống tự nhiên bao gồm đất, sỏi, nước, cây trồng và có thể là động vật bên trong. Terrarium thường được đặt trong các vật chứa bằng thủy tinh nhiều hình dạng và độ khép kín khác nhau tùy theo yêu cầu và mục đích sử dụng.

Tìm kiếm Bài Viết