Thú chơi thủy sinh hiện nay đã trở nên phổ biến hơn với cư dân đô thị. Từ kẻ thảnh thơi cho đến người bận rộn, ai cũng muốn có một tiểu cảnh thiên nhiên thu nhỏ trong nhà để cảm thấy thư giãn và giúp cuộc sống được cân bằng.