Blog Tag results

Theo quan niệm của người Châu Á nói chung thuyền buồm từ lâu đã là biểu tượng cho niềm tin và hy vọng. Riêng đối với Việt Nam, một quốc gia có truyền thống có hoạt động đánh bắt thủy hải sản đã gắn liền với đời sống của nhân dân từ rất lâu. Mỗi chuyến tàu căng buồm ra khơi mang theo biết bao hy vọng về một ngày thu hoạch bội thu cá tôm.

Tìm kiếm Bài Viết