Blog Tag results

Thực vật CAM hay thực vật có cơ chế quang hợp CAM gồm những loài mọng nước, sống ở vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, thanh long, dứa, sen đá...

Tìm kiếm Bài Viết